Policyvillkor

Detta dokument uppdaterades 2018-12-14

AllergiSmarts policy

Välkommen till AllergiSmart! För att skapa bra förutsättningar för ett tryggt och positivt klimat har vi på Astma- och Allergiförbundet tagit fram några riktlinjer att följa. När du har läst och lämnat ditt samtycke  till våra policys kan du skapa en profil, anpassa ditt flöde, delta i grupper i forumet och ställa frågor i våra expertchattar.

 1.       Förhållningssätt – fokus på möjligheter.
 2.       Användarpolicy – regler och lagar.
 3.       Integritetspolicy – din personliga integritet.

Din säkerhet är viktig för oss!

Vi har ett medvetet säkerhetstänk på AllergiSmart och följer GDPR (EU:s dataskyddsförordning: General Data Protection Regulation). Läs mer om säkerhet nedan. 

 

 1.     Förhållningssätt

Tillsammans kan vi skapa förutsättningar för att må bättre!

Genom dialog med personer som står inför liknande utmaningar som oss själva får vi input kring hur vi kan hantera och förhålla oss till vår allergisjukdom. Vi delar allt från egna erfarenheter, tankar och känslor till tips på information och informationskanaler med varandra. Vi strävar alla efter ett positivt förhållningssätt för vi tror att det stärker oss själva och gruppen.

Vid deltagande i forumet gäller:

 •       Välj hellre att fokusera på möjligheter än problem.
 •       Dela gärna med dig av dina erfarenheter för att inspirera andra.
 •       Tänk på att alla som deltar vet mest själva om sina egna förutsättningar och utmaningar.
 •       Respektera och sprid inte andras inlägg.
 •       Var hänsynsfull och ödmjuk i förhållande till övriga deltagare.

Forum med bra klimat

I forumet strävar vi efter att följa några tydliga riktlinjer. Det handlar inte om att vi ska undvika eller bagatellisera svårigheter och utmaningar, men vi väljer att lägga större fokus på målbild och möjligheter snarare än problembild.

🙁                                                                                             🙂

Kritisera                                                                  Uppmuntra

Gnälla                                                                      Peppa

Kommentera otrevligt                                         Hålla trevlig ton

Ta på dig en roll som expert                               Inta en roll som medspelare

Säga hur det är                                                     Säga hur du upplever det

Söka efter problem                                              Lyfta fram möjligheter

 

 1.     Användarpolicy

Målgrupp:

AllergiSmart är en webbtjänst som vänder sig till personer som har egen eller är närstående till någon som har allergisjukdom. Och givetvis till dem som är intresserade av allergisjukdom av andra anledningar. I begreppet allergisjukdom innefattas, allergi, astma och annan överkänslighet. Vi tillämpar en åldersgräns på 16 år.

Skapa profil:

Ditt visningsnamn är det som syns för andra när du agerar på AllergiSmart. Vi rekommenderar att du av säkerhetsskäl väljer ett passande alias som inte kan kopplas till dig som person. Ditt användarnamn är det namn som du loggar in på din profil med (det syns för dig uppe i högra hörnet vid din profilbild) – men det är dolt för övriga användare. Du kan ha samma användarnamn som visningsnamn om du tycker det underlättar.

När du skapar en profil kan du välja vilka områden du är intresserad av och på så vis anpassa ditt informationsflöde på AllergiSmart, de områdena lyfts då fram. Du kan närsomhelst ändra vilka områden du vill följa. Gör du inga val så får du ta del av hela flödet.

Efter registrering kan du gå in i din profil och justera hur du vill ha aviseringar när det händer saker på AllergiSmart. Du kan välja mellan att ignorera, visa notis (syns då vid din profilbild) eller få via mail. Vid din profil har du också möjlighet att registrera medlemskap och medlemsnummer i Astma- och Allergiförbundet. Tjänsten kräver inte medlemskap men förmåner kopplade till medlemskap kan komma framöver. Om du inte har medlemsnumret tillgängligt eller om du blir medlem senare kan du registrera numret i efterhand (välj då alternativet icke medlem först). Medlemsnummer finns på baksidan av medlemstidningen Allergia.

Radera profil:

Om du önskar radera din profil, meddela detta till allergismart@astmaoallergiforbundet.se så hjälper vi dig med detta. Har du gjort inlägg i forum eller i chatt så kommer texten att finnas kvar men i stället för ditt visningsnamn står där ”anonym”.

Inloggning:

För att skydda dina uppgifter på AllergiSmart använder vi oss av starkt lösenord. Det finns också möjlighet att koppla på en sms-verifikation för att ytterligare säkra inloggning. Använder du sms-verifikation kan du välja att ”komma ihåg denna enhet i 30 dagar” om du är vid enhet (ex dator, surfplatta eller mobil som inte är publik) som du litar på och behöver då bara sms-kod var 30e dag. Vi kommer inte använda oss av ditt mobilnummer på något annat sätt än för detta syfte.

Forum:

I forumet kan alla som vill skapa öppna och/eller slutna grupper för erfarenhetsutbyte. Det är gruppens moderator som beslutar om form och inriktning. Detta ska dock granskas och godkännas av admin innan gruppen blir publik.  

Alla som har skapat en profil kan gå med i/delta i öppna grupper. Samtal och information i öppna grupper kan läsas av alla som besöker AllergiSmart. I slutna grupper har endast de deltagare som ansökt om och fått inträde godkänt av moderator möjlighet att delta. Du behöver tillhöra målgruppen som har bestämts av moderatorn. Moderator kan välja att begränsa forumet för ett visst antal utvalda deltagare. I slutna grupper gäller sekretess, deltagare får alltså inte dela med sig av vad som behandlas här till utomstående. Efter du klickat på att du vill följa gruppen tar moderator beslut och du meddelas via mail. Moderator kan utesluta deltagare som missköter sig eller som är inaktiva.

Grupper som varit inaktiva i minst tre månader kan komma att raderas av admin.

Publicera inlägg och kommentera i forumet:

Tänk på att det du skriver i grupper på forumet kan få spridning även utanför AllergiSmart. Andra deltagare kan sprida informationen, trots att vi motsätter oss det. Astma- och Allergiförbundet kan inte ta ansvar för hur andra deltagare agerar. Varken admin eller gruppens moderator förhandsgranskar inlägg. Det är alltid den person som skriver ett inlägg som är ansvarig för innehållet. Moderator och admin kan dock radera olämpliga inlägg och kommentarer. De kan också låsa inlägg/trådar så det inte går att kommentera på dem längre. Trådar låsas automatiskt efter ett år. 

Du får inte publicera namn, kontaktuppgifter och liknande på andra personer utan deras tillåtelse. Du måste ha upphovsrätt till material du publicerar och ange trovärdiga källor till sådant som är upplevt av annan person än dig själv. Inlägg som bedöms strida mot lag kommer så fort det uppmärksammas och utan motivering att tas bort. Detsamma gäller inlägg som innehåller reklam, spam, upphovsrättsintrång, provokationer, anstötligt material, personliga påhopp, kränkande kommentarer, porr, partipolitisk eller religiös argumentation eller sådant som uppmuntrar till självskadebeteende. Du får inte marknadsföra eller sälja varor/tjänster. Som privatperson är det dock okej att tipsa andra deltagare om vad som gör att du mår bättre. Det behöver då vara tydligt uttryckt att det handlar om dina egna erfarenheter och upplevelser.

Om du bryter mot lag, vår användarpolicy eller vid upprepade tillfällen inte uppträder i enlighet med vårt förhållningssätt kan du bli avstängd från vår webbtjänst. Grupper kan komma att stängas ned om de används i felaktigt syfte. Under rubriken ”Förhållningssätt” hittar du ytterligare vägledning.

Bilder och film:

Vi har ingen funktion för att ladda upp bilder i forumet. Detta för att leva upp till regelverk i GDPR (bilder där personer kan identifieras räknas som personuppgift) och framför allt för att skapa ett tryggare klimat i våra forum. Om du länkar till bilder och/eller filmer så är det du som ansvarar över innehåll och att du har upphovsrätt till dessa.

Erfarenhetsutbyte, ej medicinsk konsultation:

Erfarenheter och råd som andra deltagare delar med sig av ska användas som hjälp och råd i vardagen och inte i stället för konsultation med professionella vårdkontakter. Deltagare i grupper i forumet ska betraktas som personer utan medicinsk kunskap eller bakgrund. Använd dig av ett kritiskt men sunt förhållningssätt gällande den information som delas och tänk på att den ofta bygger på subjektiva upplevelser.

Handlingsplan:

Du har möjlighet att ta en kurs för att bli mer allergismart. Du får då läsa kortare texter samt reflektera över och ibland skriva ner svar på vissa frågor. Du kan välja att spara ner handlingsplan lokalt eller att skriva ut den och skriva för hand. 

Expertchatt: 

Du behöver ha skapat en profil och vara inloggad för att kunna ställa frågor till våra experter. Frågor och svar finns tillgängliga på AllergiSmart så länge som det anses vara relevant och av intresse och kan läsas av alla som besöker AllergiSmart. Frågor förhandsgranskas av admin. Vi publicerar bara frågor till experter, för användares tankar och egna erfarenheter hänvisar vi till forumet. Våra experter har inte möjlighet att diagnostisera eller ge specifik medicinsk rådgivning, för det krävs vårdkontakt. Tillämpa viss källkritik här, det kan finnas olika forskningsläger/perspektiv på frågeställningar och det kan ske missuppfattningar vid frågor och svar.

Informationskällor:

De informationskanaler som vi har med i vårt nyhetsflöde är granskade av styrgrupp för AllergiSmart. De anses vara av intresse för vår målgrupp, pålitliga och uppdaterade. De hämtas automatiskt via RSS-flöden och vi granskar inte enskilda artiklar eller texter i förväg. Olika perspektiv på frågeställningar kan förekomma så det gäller att tillämpa viss källkritik. Fler informationskanaler kan tillkomma framöver och vi kan komma att ta bort några om vi inte upplever dem som relevanta eller om innehåll strider mot vad vi anser är lämpligt.

Kontroll av admin:

För att se till att lagar och policys följs har Astma- och Allergiförbundet rätt att granska information som deltagare kommunicerar eller publicerar på vår webbtjänst. Detta gäller såväl i öppna som i slutna grupper. Astma- och Allergiförbundet äger ingen rätt att använda sig av detta material utan deltagarnas godkännande.

Vid olämpligheter:

Om du ser något olämpligt på AllergiSmart, rapportera till allergismart@astmaoallergiforbundet.se.

Utesluta deltagare:

Deltagare som bryter mot lag kan komma att uteslutas av admin med omedelbar verkan. Om personer väljer att agera på ett sätt som strider mot vårt föreslagna förhållningssätt, på ett sätt som påverkar en grupp i forumet negativt, kan de uteslutas. Det sker då av moderator, eller i dialog med admin.

Vid positiva erfarenheter:

Dela gärna med dig av positiva erfarenheter som du upplever på/med hjälp av AllergiSmart. Även dessa mailas till allergismart@astmaoallergiforbundet.se.

 

 1.     Integritetspolicy

Registrering av personuppgifter:

Vi registrerar personuppgifter, ditt användarnamn (valbart, kan vara alias), din e-postadress och ev ditt telefonnummer (vid nyttjande av sms-verifikation för inloggning). Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till tredje part. Vi kan komma att kontakta dig via din e-post, exempelvis för att diskutera kategorisering på en grupp i forumet om du vill moderera en sådan.

Vi kan komma att använda oss av uppgifter, avidentifierade data, för statistiska ändamål. Exempelvis statistik kring vilka val folk gör när de väljer att anpassa sina flöden efter intresseområden.

Du kan begära åtkomst till att se vilka uppgifter vi har om dig (som du skapat i din profil). Detta ska ske skriftligt och undertecknat av dig. Skicka till:

AllergiSmart DSF, Astma- och Allergiförbundet,

Box 170 69, 104 62 Stockholm.

Du kan även begära att få din profil och uppgifter raderade. Vi har möjlighet att utföra radering under kontorstid, måndag till fredag, 9-17. Du kan justera din profil när som. 

Personbilder är en form av personuppgift. Vi har därav ingen funktion för att ladda upp bilder.

Vi har personuppgiftbiträdesavtal med underleverantörer som har hand om vår databas för att säkerställa att AllergiSmart lever upp till regelverk i GDPR i alla led.

Visnings- och användarnamn:

Vi registrerar ditt användarnamn samt visningsnamn. Visningsnamnet är det som syns utåt, som andra personer på AllergiSmart kan se i forum och i expertchatten. Vi rekommenderar dig att använda ett alias som inte kan kopplas till dig som person som visningsnamn. Det är bara du som ser ditt användarnamn och du kan välja fritt vilket namn du vill ha. det går att ha samma visnings- och användarnamn om du tycker det underlättar. 

Säkerhet:

AllergiSmart följer GDPR. Vi har ett medvetet säkerhetstänk på AllergiSmart och kommer fortsätta ha det vid eventuell vidareutveckling av webbtjänsten. Vi har därför vidtagit alla för oss tänkta rimliga och lämpliga åtgärder för att skydda era uppgifter från obehörig åtkomst. 

Cookies och Google Analytics:

Vi använder oss av cookies för att ha möjlighet att använda informationen vid framtida utvecklingsarbete. Vi kommer också att använda oss av Google Analytics i detta syfte. Du kan neka webbplatsen att lagra dina cookies. Det gör du här>>

Eventuella ändringar i policys:

Vi kan komma att göra ändringar i policys för att anpassa till vidareutveckling och förändrad kravbild. När vi har gjort ändringar ombeds du att godkänna policy på nytt. 

Dataskyddsombud:

Ulf Brändström är dataskyddsombud vid Astma- och Allergiförbundet. ulf.brandstrom@astmaoallergforbundet.se

Frågor/feedback/klagomål:

Vi tar gärna emot feedback på allergismart@astmaoallergiforbundet.se.

Har du klagomål som du vill framföra till extern granskare så kan du vända dig till Datainspektionen, datainspektionen@datainspektionen.se.

 

Detta dokument uppdaterades 2018-12-14