Skapa en profil för att anpassa ditt ämnessflöde.

Välkommen till AllergiSmart

Om AllergiSmart

AllergiSmart är till för dig som har eller är nästående till någon som har astma, allergi eller annan överkänslighet, i form av allergisjukdom. AllergiSmart finns för att hjälpa dig att upptäcka nya möjligheter för att kunna må så bra som möjligt. Med andra ord – för att du ska bli mer allergismart.

Om Astma- och Allergiförbundet

Astma- och Allergiförbundet arbetar för att möjliggöra ett friskare och tryggare liv för alla med astma, allergi eller annan överkänslighet genom att sprida information, bedriva opinionsbildning och stödja forskning.

Kontaktuppgifter

Astma- och Allergiförbundet
E-post: allergismart@astmaoallergiforbundet.se
Telefon: 08-506 28 200
Besöksadress: Rosenlundsgatan 52, Stockholm
Postadress: Box 170 69, 104 62 Stockholm
www.astmaoallergiforbundet.se

Webbläsare

Vi rekommenderar att du använder dig av en modern version av Safari, Chrome, Internet Explorer eller Firefox för bästa upplevelse.

Finansiering

Projektet är finansierat av Svenska PostkodLotteriet.