Skapa en profil för att anpassa ditt ämnessflöde.

Kökshygien ur ett allergiperspektiv* - för säker matlagning i hemmet

Dialog – stäm av med dina gäster
Prata med dina gäster och hör efter vilken/vilka allergier de har och vad som är viktigt att tänka på gällande dem. Beroende på vilken och hur allvarlig allergi gästen har kan olika anpassningar behövas vid rengöring, tillagning och servering. Stäm av med dina gäster så att både dem som ska äta och du som ska tillaga maten känner er trygga. Här kommer några allmänna tips att följa.

Rengöring
De livsmedel som gästen inte tål ska flyttas från den plats där maten ska beredas. Ytor, stekbord, ugn, kastruller och annan utrustning ska vara noggrant rengjorda innan maten börjar lagas, detta genom våtrengöring. Lättast är det naturligtvis att städa bort vattenlösliga livsmedel som exempelvis mjölk och mjöl. Livsmedel som nötter och fröer kan vara svårare att våttorka bort. En god tumregel är därför att kontrollera extra noga så att inga frön eller bitar av livsmedel finns kvar på de ytor, redskap och kärl som man ska använda vid tillagning.

All rengöringsutrustning (tex diskmaskin, moppar och trasor) behöver vara rena och i gott skick. Använd rengöringsmedel utan parfym och förvara rengöringsutrustning separat från livsmedlen.

Särskild utrustning och materialval
Allt som du använder vid tillagning behöver vara ordentligt rent, exempelvis stekpannor, knivar, skärbrädor, skyddslock (vid tillagning och uppvärmning i mikrovågsugn), termometer med mera. Redskap av aluminium, plast, trä eller emaljerad bör inte användas för specialmat, eftersom de är svåra att rengöra och därför kan överföra allergiframkallande ämnen. Använd istället rostfria kastruller, skålar i glas eller porslin och redskap som är lätta att rengöra. Använd inte heller spruckna eller ihåliga redskap, eftersom allergiframkallande ämnen kan ha fastnat i sprickorna (vanligt i skärbrädor). Separata redskap behövs för att ta maten med vid servering. Porslinstallrikar och glas är lätta att rengöra och därför bra att äta och dricka ur.

Handhygien
Handhygien är viktig vid all livsmedelshantering och vid tillagning av anpassad mat kan man även behöva tvätta händerna mellan hantering av olika livsmedel. Om du använder handskar – tänk på att byta dem! Undvik att ha på dig ringar när du lagar mat.
Spara ingrediensförteckningen
Det är viktigt att alla livsmedel förvaras på ett säkert sätt, i slutna förpackningar med informationen i ingrediensförteckningen intakt. Om de flyttas till andra förpackningar än ursprungsförpackningen ska ingrediensförteckningen följa med, så att man lätt kan kontrollera innehållet. Märk på förpackningen, inte på locket.

Råden är hämtade från ”Hurra en allergisk gäst” och anpassade till matlagning i hemmamiljö. Se mer utförligt här: 

*Allergi innefattar här även överkänslighet för mat.