Ett bra tips till familjer i omgivningen som vill hitta recept är att gå med i Astma- och Allergiförbundet. Som medlem får man då tidningen Allergia. Där hittar man mycket vägledning. Den kommer ut med sex nummer om året. Medlemskapet kostar 250 kr.