Hur ofta har dina barn fått uppföljning och nya tester Sara? Har det gått bra att introducera nya livsmedel när de fått börja utvidga kosten eller håller de fast vid det de fått äta tidigare?