Ett dilemma är om man ska anpassa kosten för alla – eller enbart för den som just behöver det speciella…. Funderar på utanförskap men också ekonomi, då specialkosten är dyr, och tidsåtgång.