Deltagare till forskningsstudier

22 september 2021
AllergiSmart-admin
Administratör

För att få möjlighet att annonsera efter deltagare till forskningsstudier som syftar till att förbättra tillvaron för de som lider av allergisjukdom krävs etiskt godkännande från EPN, eller rådgivande yttrande om att det ej är nödvändigt. Detta ska skickas till Astma och Allergiförbundets samordnare för vård och forskning, jonas.binnmyr@astmaoallergiforbundet.se. Efter ok från honom kan ni länka här till er studie.

22 september 2021
Anonym
Okänd användare
*fetstil* _kursiv_