Deltagare till forskningsstudier

6 december 2022
AllergiSmart-admin
Administratör

För att få möjlighet att annonsera efter deltagare till forskningsstudier som syftar till att förbättra tillvaron för de som lider av allergisjukdom krävs etiskt godkännande från EPN, eller rådgivande yttrande om att det ej är nödvändigt. Detta ska skickas till Astma och Allergiförbundets samordnare för vård och forskning, jonas.binnmyr@astmaoallergiforbundet.se. Efter ok från honom kan ni länka här till er studie.

6 december 2022
Anonym
Okänd användare
*fetstil* _kursiv_