Vad krävs för att starta en grupp/bli moderator?

Vi tror att en bra moderator är intresserad av att tillsammans med andra hitta nya möjligheter för att kunna må så bra som möjligt med allergisjukdom. Du som moderator vill komma med tips och idéer till andra och är öppen för andras tankar och förslag. Du behöver inte vara expert inom området. Nyfikenhet, engagemang och respekt för andra är viktigare. Vi rekommenderar att du har gått vår AllergiSmart-kurs men det är inget krav. Du behöver vara över 16 år samt ha läst igenom och lämnat samtycke till vår policy. Det är möjligt att vara mer än en moderator per grupp om du vill dela uppgiften med någon/några. Du lägger till andra moderatorer vid Inställningar/moderatorer.

Vad kan en grupp handla om?

Det är du som moderator som väljer detta. Det kan vara allt från en öppen grupp som samlar glutenfria recept till en sluten som diskuterar oroshantering ur ett föräldraperspektiv. Det enda krav vi från Astma- och allergiförbundet har är att ämnet ska vara kopplat till allergisjukdom*.

*Astma, allergi och annan överkänslighet.

Hur skapar jag en grupp på AllergiSmart?

Du som vill moderera bestämmer först vad gruppen ska handla om, hur det ska kategoriseras samt om det ska vara öppet eller slutet. Kategorisering är främst för att underlätta för andra användare att hitta rätt. Därefter skickas förfrågan om godkännande till admin och när du har fått ansökan godkänd (kan ta en eller ett par arbetsdagar) är det bara att sätta igång. Första steget nu är att klicka på ”Starta grupp”.

Hur skapar jag förutsättningar för att bra klimat i min grupp?

Det är givetvis alla deltagarnas uppgift och ansvar att bidra till att en diskussionegrupp fungerar. Vi tror att grupper fungerar bäst om alla försöker kommunicera med fokus på möjligheter istället för problem. Här kommer några tips till dig som moderator:

  • Presentera dig själv och tanken bakom gruppen.
  • Hälsa nya deltagare välkomna till gruppen.
  • Lyft fram bra exempel då och då, det kan vara egna erfarenheter eller något som du har läst eller lyssnat på som du tror kan vara intressant för övriga deltagare.
  • Ställ öppna frågor som uppmuntrar till att utbyta erfarenheter och tips.
  • Kom med konstruktiv kritik och nya perspektiv istället för att kritisera, det tror vi underlättar för positivt klimat i din grupp.
  • Rikta gärna frågor till enskilda deltagare så att alla som läser i gruppen blir delaktiga i diskussionen.
  • Bekräfta och tacka gärna de som delar med sig av erfarenheter och annat.

Vad är tanken med möjlighetsfokuserad kommunikation?

Du kan dela med dig av svårigheter och problem på AllergiSmart. Ibland kan det vara skönt att få bekräftelse från andra som är/har varit i liknande situation.

Du får väldigt gärna dela med dig av möjligheter, erfarenheter och idéer som har fungerat bra för dig, som har underlättat för att hantera din allergisjukdom. Det är ju framför allt dessa tips och positiva erfarenheter som kan skapa en fantastisk idébank som andra kan ha nytta av. Tips, stora som små, är välkomna.

Och försök gärna ha ett möjlighetsfokuserat synsätt på olika utmaningar, dvs lägg större fokus på lösningar än problem. Ju fler lösningar desto mer allergismarta blir vi.

Vilka regler behöver vi förhålla oss till på AllergiSmart?

Alla deltagare behöver läsa och godkänna vår policy. I övrigt kommer man långt med ett trevligt och respektfullt bemötande.

Vad gör jag om någon missköter sig i min grupp?

Alla som deltar i forumet och grupper där har samtyckt till AllergiSmarts policy, och den som bryter mot lagar stängs omedelbart av från AllergiSmart. Meddela admin allergismart@astmaoallergiforbundet.se om du uppmärksammar något tvivelaktigt i din grupp. Du som moderator kan välja att utesluta deltagare ur din grupp (vid sluten sådan) om de skriver olämpliga inlägg eller dylikt. Du kan också välja att låsa inlägg om du tycker att exempelvis ett ämne är färdigdiskuterat.

Varför kan man inte ladda upp bilder i forumet på AllergiSmart?

Vi följer EUs nya dataskyddslag, GDPR, och registrerar inga onödiga personuppgifter. Bilder på personer räknas som personuppgift. Då vi inte har möjlighet att förhandsgranska vad som publiceras så har vi valt att inte ha någon funktion för att ladda upp bilder. Om du länkar till bild/film så är det du som ansvarar för detta innehåll. Läs mer i vår policy.

Hur fungerar slutna grupper?

Öppna grupper, inlägg där kan läsas av alla som besöker AllergiSmart. Väljer du att skapa en sluten grupp så är det bara dem som du godkänner som deltagare som kan läsa vad som står här. De som ansökt om inträde i gruppen får avisering, positiv eller negativ, efter ditt val. Om det skulle komma in någon som visar sig inte tillhöra den målgruppen du tänkt kan du välja att ta bort denna deltagare.

Vad gör admin?

Admin är en person anställd på Astma- och Allergiförbundet. Det är admin som godkänner att forum som skapas följer reglerna. Admin har rätt att gå in och titta och kommentera i alla forum (även de slutna) och kan utesluta deltagare som missköter sig. Admin kan även vara ett bollplank för moderatorer som upplever problem i sitt forum. Admin tar också gärna emot aspekter som har fungerat bra, om du som moderator vill dela med dig av det. Admin kontaktas på allergismart@astmaoallergiforbundet.se

Bjuda in deltagare till forum

Du kan med hjälp av mailadress bjuda in personer till forumet i stort. Om du modererar en grupp kan du bjuda in deltagare till detta specifikt genom att fylla i deras mailadress eller genom att söka upp personer via det visningsnamn de använder på AllergiSmart.

Vad händer med forum utan aktivitet?

Om ett forum inte har haft någon aktivitet på två-tre månader kan de komma att tas de bort av admin. Moderator får då först ett mail med fråga om man vill försöka väcka liv i forumet och ha det kvar. Har det inte varit aktivt på sex månader eller mer tas forumet bort utan förfrågan.